Bijzondere momenten verdienen bijzondere taarten

Cupcake Box 

SunnycakeS biedt u de mogelijkheid om een box met allerlei materialen te huren om zelf cupcakes te decoreren. Ideaal voor een kinderfeestje.

De cupcake box is samengesteld voor 10 personen.

De kosten zijn €40,00 Borg €50,00

U kunt er een X aantal cupcakes bijbestellen. Per 20 cupcakes € 15,00. Minimaal 20 cupcakes.

Wanneer u de box huurt, betaalt u altijd borg en dient u een huurcontract te tekenen. De algemene voorwaarden en het huurcontract kunt u hieronder reeds inzien.

De box dient altijd te worden gereserveerd en persoonlijk te worden gehaald en teruggebracht

.

Dit is niet de gehele inhoud van de Cupcake Box, maar een impressie.

 nhoud Box:

kinderschortjes10 rollers 10 paletmesjes
5 kwastjes
tafelkleeduitstekerspotje eetbare lijmbotercrème
10 placematspotje met pareltjes10 cupcake doosjes
 fondant in 5 kleuren
 voorbeeldboekje inhoudlijst tools

 

Algemene voorwaarden SunnycakeS Cupcake Box

Bij aanvang van de huur is de box in goede, schone en complete staat. Voor het huren inspecteren wij samen met u de box en worden eventuele afwijkingen duidelijk op de huurovereenkomst vermeld. Tevens bij het terugbrengen wordt de box samen geinspecteerd op enige afwijkingen.

  • U huurt het artikel volgens het overeengekomen tarief zoals vermeldt op de website, voor de duur van de overeenkomst. Verlengen is mogelijk in overleg.
  • Bij het niet tijdig inleveren zonder dat u SunnycakeS daarvan op de hoogte stelt zal een toeslag van € 10,- per dag boven op de normale huurprijs berekend worden. Bij overschrijding van de inleverdatum met meer dan 48 uur zonder kennisgeving vervalt de complete borg aan SunnycakeS en bent u tevens het huurbedrag verschuldigd met een toeslag van € 10,- voor iedere dag dat u te laat inlevert, boven op de normale huurprijs.
  • Houdt u zich aan de ingesloten gebruiksaanwijzing of aan de mondelinge instructies. Dit om beschadigingen aan verhuurartikelen te voorkomen.
  • De artikelen, of onderdelen daarvan, mogen NIET in de vaatwasser!
  • De borg krijgt u retour bij inlevering van de box in goede, complete en schone staat, zoals overeengekomen.
  • Bij beschadigingen door u veroorzaakt of het niet schoon retourneren, bepaalt SunnycakeS de hoogte van het bedrag dat op de borg ingehouden zal worden. Bij het ontbreken van onderdelen zal gekeken worden of deze onderdelen na te bestellen zijn, de kosten voor vervanging worden in gehouden op de borg. Het restant van de borg wordt met u verrekend zodra SunnycakeS het artikel weer compleet heeft. Indien de onderdelen niet los na te bestellen zijn of er onherstelbare schade aan de box is toegebracht vervalt de gehele borg aan SunnycakeS.
  • Mocht de box door toedoen van een derde partij niet op tijd voor u beschikbaar zijn, dan is SunnycakeS niet verantwoordelijk voor eventuele schade voor u of uw (kinder)feestje.
  • De prijzen zoals vermeld op de site zijn geldig tot en met 31 december 2016 en zijn inclusief BTW. Onder voorbehoud van wijzigingen en / of fouten.

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden van SunnycakeS voor de verhuur van de Box.

Klantgegevens:
Naam:…………………………………….
Adres:…………………………………….
          ……………………………………..
Tel.nr:…………………………………….
Mail:……………………………………...

Artikel: De Cupcake Box
Huurperiode: van…………………….…………t/m………………………………

Tijdstip van ophalen: ...........................Tijdstip van terugbrengen: ..................
Kosten:  Huur:   € 40,00
             Borg:   € 50,00
           -----------------------------------
             Totaal: € 90,00

Geconstateerde afwijking(en) bij inspectie:   O Geen      O Wel

Omschrijving:……………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Handtekening klant:                                Handtekening SunnycakeS:

………………………………….                  …………………………………….

info@sunnycakes.nl